A Vti Admin a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete által működtetett Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodák ügyfél-adminisztrációs rendszere és tanácsadói portálja. 

A Vpt Admin használatára kizárólag a hozzáférési azonosítóval (felhasználónév és jelszó) rendelkező hálózati tanácsadó munkatársak és hálózati koordinátorok jogosultak, az alábbiakban meghatározott licenc-feltételek érvényesülése mellett:

1. A szerződés értelmében a használatba vevő másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy az online rendszert használatba vegye. A szoftver használatát biztosító azonosítókulcs egyedi, amely azonosítja a szoftver felhasználóját, a használni kívánt hozzáférés típusát.

2. A szoftvert és a használatát biztosító felhasználónevet és jelszót a használatba vevő nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába.

3. Tilos a szoftver belső felépítését elemezni.

4. Használatba adó a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Használatba vevő a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket megszegi.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerzői jogi törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.